DIGIBREET | 18 MAART 2024

Voor, door en over de vrijwilligers van het Honig Breethuis

Dit is alweer de derde DigiBreet van dit jaar. Er valt dan ook aardig wat te vertellen.
Mocht je iets willen bijdragen aan onze digitale vrijwilligersnieuwsbrief: schroom niet, meld je bij Ella of Loes.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op vrijdag 19 januari konden we elkaar een voorspoedig nieuwjaar wensen bij Brouwerij Hoop in Zaandijk. Onder het genot van drankjes en hapjes werd de afscheidnemende Hanneke Postmus door Maria Buren toegesproken. Pier van Leeuwen had een pittige quiz gemaakt waarmee onze kennis stevig werd getest.

Workshop rondleiden in het Rijksmuseum

Voor deel 1 van de workshop rondleiden werden we op plezierige wijze ontvangen door Margreet Koeman in het Rijksmuseum. Zij stelde zichzelf voor, vertelde in het kort over haar band met het Rijksmuseum en gaf aan welke delen van het museum wij gingen bezoeken. Dus gelijk al drie leermomenten voor ons!
De tentoonstelling Onder/Goed over onderkleding was erg vermakelijk en het bezoek aan de afdeling achttiende-negentiende eeuw indrukwekkend. Margreet liet ons zelf genieten, wees op een aantal details en gaf hier en daar toelichting.
Wij hadden het geluk om Rembrandts Marten en Oopjen te kunnen bewonderen, net voor hun vertrek naar Parijs! En natuurlijk was het bezoek aan de Nachtwacht een logische en mooie afsluiting van de rondleiding. De aangeboden lunch in Small Talk smaakte heerlijk.

Vervolg workshop rondleiden in ons huis

De inspiratie en kennis die we in het Rijksmuseum opdeden, pasten we een maand later toe in ons huis. De museumgidsen hadden een stukje van het huis toegewezen gekregen waarop ze in tien minuten tijd het geleerde over rondleiden in de praktijk konden laten zien. Dit gaf verrassende resultaten. Zo begon Jos Dekker haar uitleg met het ontstaan van Zaandijk en hoe de bewoners van het huis hier uiteindelijk terechtkwamen. Dit had haar wel even wat studie gekost omdat ze na een lange periode uit beeld te zijn geweest pas sinds kort weer actief is. Ook Carla de Groot, die nog maar net als gids is gestart, had een goed verhaal over de kelderpresentatie. De gidsen konden verder weer wat nieuwe feiten oppikken door goed naar elkaar te luisteren.
De ochtend werd geëvalueerd tijdens de lunch. De workshop werd unaniem als positief ervaren, en ondanks het feit dat de meesten al jaren meedraaien, was iedereen niet alleen door Margreet, maar ook door elkaar geïnspireerd.

Tentoonstelling in het kabinetje

Zoals de meesten van ons al hebben gezien is in het kabinetje een nieuwe presentatie, getiteld Van fabrikeurswoning tot woonmuseum, te zien. Pier van Leeuwen heeft een overzicht samengesteld van de geschiedenis van het Honig Breethuis en zijn bewoners. De panelen zullen in de toekomst ook gebruikt worden als er geen thematentoonstelling is. Pier schreef een korte toelichting op de expositie:
'De documentaire kabinetexpositie resumeert de bewoningsgeschiedenis van de fabrikeurswoning vanaf de bouw rond 1710 door Cornelis Jacobsz. Honig (1683-1755) tot de ingebruikname als woonhuismuseum in 1999. In 1779 erfde Cornelis Jacobsz. Breet (1739-1806) de woning, waarna het pand drie generaties in bezit was van de familie Breet.
In chronologie worden de opeenvolgende bewoners opgevoerd. Tussen 1892 en 1940 woonden hier onder meer het gezin van Cor, ‘de smid’, Honig Claasz. (1867-1931), die het fraaie uithangbord met de tekst ‘Museum’ smeedde. Zijn dochtertje Eva Honig (1896-1981) kwam in de Zaankamer ter wereld. Na de dood van de ongehuwde Neeltje Willems de Jager (1861-1940) kreeg het pand een museale bestemming als Zaanlandsche Oudheidkamer.
Vanaf dat moment woonden hier verschillende beheerders tussen de museale inboedel. De laatste beheerder, Henk de Wit, maakte in 1999 de herinrichting tot Honig Breethuis mee. Na zijn pensioen kregen de slaapkamers van het beheerdersgezin de herbestemming van semipermanente presentatie over het papierbedrijf C. & I. Honig Breet.'

Rondleiding studenten hout- en restauratieopleiding

Dennis de Waart en Liesbeth de Kruif leidden vrijdag 2 februari studenten van het Regio College in Zaandam rond in ons museum. Zij volgen de opleiding Technicus Hout en Restauratie. Dennis: ‘De studenten waren van meet af aan enthousiast over de ambiance in het huis en de meubelstukken. Een leerling, die naast de Zaanse stoelklok in de woonkeuken stond, vertelde dat hij eerst met het vak horlogemaker-klokkenrestaurateur was begonnen, maar dat het priegelwerk met veertjes, die dunner waren dan een haar, hem niet bekoorde. In het restaureren van hout en meubelen kon hij zich meer vinden.
Met grote interesse luisterden de studenten naar mijn verhaal over het huis dat ik had toegespitst op hun vakgebied. Ook stelde ik hen vragen over de in het huis aanwezige houtsoorten en meubels. Tussendoor vertelde hun leermeester aanvullende wetenswaardigheden en stelde vervolgvragen aan de studenten. Wat wisten zij al veel op hun jonge leeftijd en wat waren zij enthousiast! Meer dan eens werden (in hurkzit) houtnerf en -fineer van dichtbij bekeken. Zo werden veel wetenswaardigheden over ingelegde houtsoorten, fineer- en restauratietechnieken en woonhuisrestauraties uitgewisseld.
Leuk vond ik dat een vrouwelijke student in deze groep voor dit vak heeft gekozen. Haar drijfveer: ze heeft van jongs af aan interesse in (het onderhoud van) oude meubelen en houdt ervan om met organisch materiaal te werken.
Na afloop van de rondgang vertelden de studenten een fijne middag te hebben gehad. We liepen nog even naar buiten om een groepsfoto voor het huis te maken. Daarna gingen het gezelschap naar een gelegenheid voor een gezellige nazit.
Hun bezoek was inspirerend en voor Liesbeth en ondergetekende erg leuk om te doen. Na afloop ging ik met meer energie richting huis dan dat ik was aangekomen. Hoe leuk is dat!

Dennis de Waart'

Guurtje vertelt:

‘Sinds 1930 ben ik in dienst bij de familie Breet. Dat kwam zo. Mijn moeder zag in De Zaanlander een advertentie waarin mevrouw Breet om een dienstmeisje vroeg. Die moest goed kunnen werken, zelfstandig zijn, niet jonger dan 16 jaar en een buitenmeisje, geen stadsmeisje. Nou had ik zes klassen op de lagere school doorlopen en een paar jaar thuis mijn moeder geholpen in het huishouden. Dus ging mijn ma een betrekking voor me zoeken. Het was namelijk gewoon in die tijd dat je moeder een baan voor je zocht.
Mijn moeder en mevrouw Breet kwamen overeen en ik werd ‘verhuurd’ voor de vaste termijn van een jaar. Toen het jaar om was vroeg mevrouw: ‘Wat dacht je ervan, Guurtje, zullen we doorgaan?’ Waarop ik zei: ‘Ja, mevrouw, dat is goed.’ Ik kreeg dan een extraatje en zo is het al die jaren gegaan.
Er is nog een meisje in dienst bij de Breetjes: Grietje, zij doet het zware werk en de was. En wat doe ik zoal? Mijn dagelijkse werk ziet er als volgt uit:
07.00 uur - De Zaan- en Tuinkamer luchten, kachels nakijken, theewater opzetten en de ontbijttafel dekken.
08.00 uur - Ontbijt klaarmaken en serveren.
08.30 uur - Kantoor, Tuinkamer en Salon schoonmaken.
10.00 uur - Mijn eigen slaapvertrek doen, alle andere bedden opmaken en de slaapvertrekken stofvrij maken. Nou slapen mevrouw en meneer in en hemelbed dat tegen de wand staat waardoor je nergens lekker bij kunt. Ik moet er dan ook helemaal in klimmen om de lakens goed strak te krijgen. (Geldt overigens ook voor de bedsteden.)
Intussen maakt Grietje de wascommode met lampetkan en waskom en het gemak schoon. Zij verwisselt dan ook de emmer voor de ‘tonnetjesmannen’ die langskomen met hun ‘boldootkar’.
12.15 uur - Koffiemaaltijd serveren in de Zaankamer.
13.00 uur - Helpen met afwassen. Groente schoonmaken en aardappels jassen.
14.30-15.30 uur - Wekelijkse karweitjes doen zoals vloerkleden vegen of kloppen en stof afnemen.
16.30-16.45 uur - Thee serveren in de Zaankamer.**
16.45 uur - De kokkin in het belendende pand helpen met koken.
18.15 uur - Tafeldekken en opdienen in de Zaankamer.
18.45-19.30 uur - Afwassen, gootsteen en fornuis opknappen, de keukenvloer dweilen.

**Als de familie gasten ontvangt, drinken de dames eerst een kopje thee, ze noemden dat het rondje, in de Tuinkamer. De thee serveer ik in het porseleinen pronkservies. Op een mooi presenteerblaadje leg ik ‘Hesseltjes’: de extra luxe krakelingen van bakker Hessel Zoet op het Gorterspad. Daarna wordt er in de Zaankamer gedineerd. Wat er dan zoal wordt gegeten? Dat zal ik de volgende keer vertellen.

Doei, de groetjes van Guurtje'

Bezoekcijfers januari 2024

We ontvingen in januari 79 bezoekers waaronder 52 met een museumkaart. Februari was wat drukker met 141 bezoekers waarvan 95 museumkaarthouders.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Honig Breethuis
Lagedijk 80
1544 BJ Zaandijk
Noord-Holland

Wij zijn te vinden op:
facebook website email instagram youtube twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet