Prestigieus Zaans papier

10 mei 2017 - Het papierbedrijf Jan Kool & Comp. (1774-1836) werd opgericht door Jan Aggesz Kool (1742-1816), die bekend stond als een vurig patriot. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in het Honig Breethuis hield bestuurslid Pier van Leeuwen een lezing over dit bedrijf.

Jan Aggesz Kool kocht de voormalige volmolen De Zwarte Bonsem te Koog aan de Zaan en richtte deze in voor witpapierfabricage. Als papierfabrikeur introduceerde hij het zogeheten velijnpapier in de Zaanstreek, dat zeer hoog aanschreven stond. Hiervoor werd het bedrijf meermaals onderscheiden met eremetaal, zoals tijdens de Tweede Tentoonstelling georganiseerd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon in 1809, toen Kool de zilveren Ereprijs in ontvangst mocht nemen.

Prestigieus was zeker ook de levering van het papier voor de eerste Nederlandse bankbiljetten in 1814. Tot de invloedrijke afnemers van het papier van Kool behoorde de Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp. Maaskamp publiceerde onder meer een reisbeschrijving door Noord-Holland, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij het papierbedrijf. Ook bracht Maaskamp een grafische weergave uit naar het panorama van de Slag bij Waterloo, dat tussen 1816 en 1818 was tentoongesteld op het Leidseplein in Amsterdam. Kool produceerde het papier voor deze prent met bijbehorende explicatie.

Toen Jan Aggesz Kool stierf werd het bedrijf voortgezet door zijn neef en oomzegger Jan Jacobsz Kool (1776-1837), echtgenoot van Neeltje Jansd de Jager (1773-1843). Dit echtpaar is in 1817 door Wijnand Esser vereeuwigd in pastel en te zien in de Salon van het Honig Breethuis. In 1825 ontving deze Jan Kool opnieuw een zilveren medaille voor zijn product. Hij woonde met zijn gezin aan de Lagedijk 52 te Zaandijk, waar hij eveneens een vooraanstaande rol vervulde binnen de gemeenschap. Niet alleen was hij als weesvader en armenvoogd een actief lid van de doopsgezinde gemeente, maar tevens directeur van de Oeconomische Tak te Zaandijk, dirigerend lid van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij en bovendien oprichter en Achtbare Meester der Loge ‘Anna Paulowna’ (1817). Daarnaast vond hij tijd voor het klosspel, een variant van het populaire kolfspel, dat op het ijs werd gespeeld.