Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Jubileum

Feestelijke aftrap jubileum

De aftrap voor het twintigjarig jubileum van het Honig Breethuis als woonhuismuseum werd gegeven in het eerste weekend van november 2019. Een oeuvrecatalogus en een expositie over het werk van de behangsel-, landschaps- en portretschilder Willem Uppink stonden daarbij centraal. Bij de feestelijke presentatie van de publicatie over Uppink ontvingen locoburgemeester Sanna Munnikendam en voormalig beheerder Henk de Wit een eerste exemplaar van het boek uit handen van auteur en bestuurslid George Slieker. Een twaalftal vrijwilligers van het Honig Breethuis gaf een intermezzo over de vroegere bewoners ten beste voor de aanwezigen. Klik hier voor de foto's die Arjen Gaarenstroom maakte van de feestelijkheden.

Lezingencyclus rondom Willem Uppink

Het Honig Breethuis te Zaandijk organiseert in samenwerking met Huis de Visscher en de bewoners van het pand Lagedijk 110 te Zaandijk een lezingencyclus rondom de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849). Van deze laatste grote Nederlandse behangselschilder zijn maar liefst vijf ensembles in situ bewaard gebleven. De lezingen worden in Zaandijk dan wel Amsterdam gehouden, waarbij de op locatie aanwezige ensembles bezichtigd kunnen worden.Meer lezen

Honig Breethuis viert twintigjarig bestaan

Vanaf 7 november 2019 viert de Vereniging ‘Jacob Honig Jansz. Jr.’ het twintigjarig bestaan van het Honig Breethuis als woonhuismuseum. Het rijksmonument aan de Lagedijk in Zaandijk werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum. Meer lezen