Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Steun ons

Schenken

Voelt u zich betrokken bij het Honig Breethuis? Wilt u het museum steunen? Uw betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan het beheren en presenteren van het erfgoed van ons museum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld een restauratie of aankoop mogelijk.

Doneren

Ook bestaat de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging, dat kan vanaf 10 euro per jaar. Iedere bijdrage die u doneert komt door onze ANBI-status voor 100 procent bij het Honig Breethuis terecht.

ANBI-status

Het Honig Breethuis is door middel van onze Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. erkend als Culturele & Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Zie voor alle fiscale voordelen met name de mogelijkheid van het doen van giften en extra aftrek de site van de belastingdienst.

Objecten

Tevens is het mogelijk om objecten aan het Honig Breethuis te schenken. Mocht u een object hebben waarvan u denkt dat het aansluit op de inrichting en tijd van het museum (omstreeks 1840) dan zouden wij graag eerst een foto en beschrijving van het object ontvangen.
U kunt deze sturen naar info@honigbreethuis.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.

Informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden omtrent een donatie, gift of legaat kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Judith Sanders via 06-51267956 of judith@sanderscs.nl. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL39 INGB 0000 6187 60 t.n.v. Ver. ZOV/Honig Breethuis o.v.v. 'Schenking'.

Bestuur

Maria Buren – voorzitter
Fenny Jonker – secretaris en coördinator vrijwilliger
Judith Sanders - tijdelijk secretaris en bestuurslid museumpand
Floor Meijboom – bestuurslid collectiezaken
Gerbrand Kruijver – penningmeester
George Slieker – bestuurslid evenementen & onderzoek
Pier van Leeuwen – adviseur collectie & museum

Het bestuur wordt belangeloos terzijde gestaan door een groep van ruim vijftig enthousiaste gastvrouwen, gastheren en aanvullende vrijwilligers, aangestuurd door coördinatoren op het gebied van ontvangsten, evenementen, educatie, wandelingen en public relations.
De vereniging is geregistreerd onder RSIN-nummer 0026.19.234.
Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoeding, behoudens gemaakte onkosten.

Beleid & verantwoording beleid

Het beleid van Het Honig Breethuis is weergegeven in het meerjarenplan 2018-2022, Jaarplan 2021 en het Collectieplan 2020. De Verantwoording van het beleid vindt u in de jaarverslagen. Alle documenten zijn in te zien en te downloaden via deze website onder het kopje Verenigingstukken.