Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Schenken

Voelt u zich betrokken bij het Honig Breethuis? Wilt u het museum steunen? Uw betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan het beheren en presenteren van het erfgoed van ons museum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld een restauratie of aankoop mogelijk.

Doneren

Voor u als donateur is het wellicht interessant om te weten dat iedere euro die u doneert, ook daadwerkelijk bij het Honig Breethuis terechtkomt. Het museum is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en biedt dus fiscale voordelen op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften. Bovendien is over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL39 INGB 0000618760 t.n.v. Ver. ZOV/Honig Breethuis o.v.v. 'Schenking'.

Objecten

Tevens is het mogelijk om objecten aan het Honig Breethuis te schenken. Mocht u een object hebben waarvan u denkt dat het aansluit op de inrichting en tijd van het museum (omstreeks 1840) dan zouden wij graag eerst een foto en beschrijving van het object ontvangen.
U kunt deze sturen naar info@honigbreethuis.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.