Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr.

De Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. werd op gericht in 1891 en stelde tussen 1892 en 1940 de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. tentoon in de Zaanlandsche Oudheidkamer, ondergebracht in het toenmalige Raadhuis Zaandijk. In 1940 kon het huidige pand in gebruik worden genomen als museumlocatie. Sinds 1999 is het rijksmonument ingericht als woonhuismuseum. De vereniging stelt het museum open en werkt aan behoud en uitbreiding van de collectie.

Meer lezen

De vereniging draagt bij aan het collectiebeheer en beijvert zich voor het doelgericht aanvullen van de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. en het openstellen van het museumpand. Zij wordt hiertoe in staat gesteld dankzij een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van de gemeente Zaanstad, naast geldelijke bijdragen en vrijwillige inspanningen van haar leden.

De collectie is, naast in het Honig Breethuis, ondergebracht in het Gemeentearchief Zaanstad (boeken, prenten, tekeningen, archieffoto’s) en in het Zaans Museum (schilderijen, kostuums, historische voorwerpen). Jaarlijks vindt er bij het Gemeentearchief en het Zaans Museum een schouw plaats, waarbij de staat, samenstelling en presentatie van de collectie tegen het licht wordt gehouden.

De vereniging houdt twee maal per jaar een algemene ledenvergadering en presenteert daarbij afwisselend een jaarplan en een jaarverslag. In 2013 publiceerde de vereniging de boekuitgave Honig Breethuis - op bezoek bij een Zaans koopmansgezin. Daarnaast geeft zij een nieuwsbrief uit.

Bekijk hier de verenigingsstukken