26 juli 2017 - Bestuur en medewerkers van het Honig Breethuis waren al op de hoogte van de slechte gezondheidsomstandigheden van onze trouwe technisch medewerker Henk Philippona. Toch kwam zijn voortijdige overlijden aan als een onverwachte schok. Henk stond zo’n vijftien jaar collega-vrijwilliger Loek Vlaanderen ter zijde bij talloze technische werkzaamheden in het museum. Bij de uitvaart op 30 juni jl. te Driehuis namen bestuur en meerdere vrijwilligers van het museum deel aan het passende afscheid van de innemende medewerker. Bestuurslid Pier van Leeuwen sprak in een kort afscheidswoord waardering uit voor de grote inzet die Henk in de loop der jaren voor het museum heeft geleverd. Daarbij werd hij gekarakteriseerd als ‘een aimabele, bescheiden, loyale, vaardige en creatieve man; een stille werker met een grote inzet’.

Zijn belangeloze inspanningen voor het Honig Breethuis deelde Henk met zijn echtgenote Maria, die tot het team van gastvrouwen behoort. Daarnaast kende hij een grote passie voor het zeilen, maar ook het vogel spotten en beeldhouwen. De laatste activiteit werd eveneens benadrukt in de overdenking, terwijl foto’s van Henk’s beeldhouwwerken in de aula stonden opgesteld. Van Leeuwen resumeerde dat juist voor deze zomer een solotentoonstelling van het oeuvre van Henk op stapel stond in het Honig Breethuis. In de beeldhouwwerken komen Henks interesses en liefde voor zijn naasten op oorspronkelijke wijze tot uiting. Zo sierde een stenen zeilschip het overlijdensbericht en hebben diverse werken het thema papier tot onderwerp, zoals een stenen boek met een fijnzinnig profielportret van zijn kleinzoon Tygo.

Bij de uitvaart wenste ons bestuurslid, namens het team, Maria, de familie en vrienden alle kracht en moed toe bij het verwerken van dit grote verlies. Daarnaast sprak hij de hoop uit Henk op een nader te bepalen geschikt moment te mogen eren met een mooie expositie van zijn werken. Het museum is ervan overtuigd dat de thematiek en uitbeelding van het beeldhouwwerk van Henk Philippona bijzonder tot hun recht zullen komen in onze aan de Zaan gelegen pleisterplaats van de papierhistorie.