Miniatuurzilver

De Hollandse buffetkast in de Salon herbergt een selectie uit de collectie miniatuurzilver, bijeengebracht door mevrouw Adriana Elisabeth Peters-Vis (1914-1976). De stukken zijn hoofdzakelijk vervaardigd door 18de-eeuwse Amsterdamse zilversmeden van naam, zoals de families van Strant en Van Geffen. De collectie, in langdurig bruikleen gegeven door de Stichting Familie Vis, omvat tevens stukken vervaardigd door de Zaandijker zilversmid C. Schoorl, die zijn ondergebracht in het Zaans Museum.