Januari 2016 - Op 23 januari jl. figureerde het Honig Breethuis in een aflevering van het tv-programma Verborgen Verleden. Hierin bracht Teun van de Keuken - op zoek naar zijn voorouders - een bezoek aan de voormalige papierfabrikeurswoning.
Bestuurslid Pier van Leeuwen stelde de speciale gast voor aan een van zijn voorouders, die in het huis geboren is: Aagje Cornelisd. Breet (1772-1830), de oudere zuster van de papierfabikeurs Jacob en Klaas Breet.

Dit echtpaar is middels portretten in de Zaankamer bekend bij onze trouwe bezoekers. Deze Aagje huwde de Kooger oliefabrikeur en walvisreder Cornelis Klaasz. Honig (1773-1845), met wie zij vijf kinderen kreeg: Machteltje, Klaas, Neeltje, Cornelis en Gerrit. Teun van de Keuken stamt van zoon Cornelis Cornelisz. (1808-1870) af, die net als zijn vader oliefabrikant en gemeenteraadslid werd. Het gezin van Aagje en Cornelis woonde in het pand dat sinds 1938 in het Openluchtmuseum Arnhem is herbouwd.

Behalve deze voorouders ontdekte Teun van de Keuken bovendien dat de bouwheer van het Honig Breethuis tot zijn voorouders behoort. Dit was de papierfabrikeur Cornelis Jacobsz. Honig (1683-1755), papierfabrikeur ter firma C. & J. Honig, gehuwd met Stijntje Claesdr. Caescooper (1683-1722). Aansluitend deed de gast het Gemeentearchief Zaanstad aan, waar hij werd bijgepraat over de schoonvader van Cornelis Honig: Claes Arisz. Caeskoper.