31 maart 2017 - Achter de spiegeldeuren van de voormalige bedstee in de Tuinkamer ligt een bijzondere schat verborgen. Papierfabrikeur Jan Jacobsz. Breet (1815-1892) bezat naast zijn woning aan de Lagedijk 80 een aantal belendende panden, waaronder een papierpakhuis, een koetshuis en een koetsierswoning met stal. Deze woning werd bewoond door Simon Schipper, de koetsier van Jan Breet. Achter zijn huis leidde een smalle gang naar een luchthuis aan de Zaan. Hier was een waterput te vinden die in de loop der jaren is volgestort met gebroken vaatwerk. Dit materiaal geeft een goede dwarsdoorsnede van de materiële cultuur in gebruik bij de gegoede Zaanse fabrikeursfamilie en hun personeel.

Leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Zaanstreek-Waterland en omstreken, wisten uit de 540 potscherven omvattende archeologische collectie zo’n ruim 100 potten en kannen te reconstrueren. Het betreft hier voornamelijk objecten van roodbakkend aardwerk (344 stuks). Het oudste object is een steel van een koekenpan en het meest atypische object is naar alle waarschijnlijkheid een industrieel vervaardigde fragmentarische kom van Staffordshire basaltware, voorzien van een aardbeimotief in reliëf. Vermeldenswaard zijn ook een azijnkruik, een steengoed Keulse pot en vier industrieel vervaardigde witte thee-/chocoladepotten van Maastrichts aardewerk. Tot de vondsten behoren ook enkele glazen objecten zoals wijnfleshalzen, een bekerglas, twee parfumflesjes en een medicijnfles uit 1876.

Aan de presentatie zijn enkele bodemvondsten toegevoegd uit de achtertuin van het Honig Breethuis. Dit materiaal is beschreven door gemeentearcheoloog Piet Kleij en dateert uit de 17e en 18e eeuw.

Onze gastvrouwen en -heren laten de archeologische vondsten graag aan u zien tijdens uw bezoek aan het Honig Breethuis. Het museum is geopend op donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Museumkaarthouders en leden van het Honig Breethuis hebben gratis toegang tot het museum, dat tevens ruime aandacht besteedt aan het papierbedrijf C. & J. Honig Beet.