Collectie online

PAKKAMER_PAPIERMOLEN

De inrichting van het Honig Breethuis bestaat voor het grootste deel uit collectiestukken uit de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. Jr. (ZOV). Het grootste deel van deze collectie is echter ondergebracht in het Zaans Museum. Het gemeentearchief Zaanstad herbergt de Boekerij van Jacob Honig Jansz. Jr., evenals de historisch-topografische atlas Zaanlandia Illustrata en de particuliere archieven met betrekking tot Zaanse instellingen en bedrijven.

De beeldbank van het Zaans Museum geeft informatie over de museumvoorwerpen, zowel in het Honig Breethuis als het Zaans Museum. Hier kunnen ook online fotoaanvragen worden ingediend. Zie zaansweb.adlibhosting.com/

De beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad toont een groot deel van de tekeningen, prenten en foto’s uit de historisch-topografische atlas Zaanlandia Illustrata. Ook zijn de catalogi van de Boekerij (1900), de historisch-topografische atlas (1917) en de schilderijen en historische voorwerpen (1914) digitaal te raadplegen via archief.zaanstad.nl/mediabank/