Nieuwsberichten

Vrijdag 15 december werd Zaanstads burgemeester Jan Hamming opgewacht door onze dienstbode Guurtje. Samen luisterden ze naar onze huisvriend, schrijver en stadsdichter Hans Kuyper die bij kaarslicht een prachtig verhaal Lees meer.

Ga naar het Honig Breethuis met de Museumkaart van iemand anders. Of leen je kaart uit. Tijdens Museumweek kijken we niet naar wie er op je kaart staat. Alleen tijdens Lees meer.

Woensdag 19 januari 2022 hebben wij onze stem laten horen met de landelijke actie ‘Museum Gym’. Omdat de musea niet open mochten en de sportscholen wel, werden zeventig musea omgeturnd tot sportschool Lees meer.

In de afgelopen jaarvergadering van de vereniging zijn drie nieuwe bestuursleden voorgesteld en aangenomen.
Pier van Leeuwen is een oude bekende, want hij is al sinds 1999 betrokken bij het huis. Hij verzorgde de inrichting en de verhaallijn van het Honig Breethuis. Zelfs de naam komt uit zijn koker. Lees meer

In de zomer van 2014 organiseerde het Honig Breethuis een expositie van gravures van de hand van Johannes Saenredam*. Daarvoor waren twintig prenten uit de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Janszoon Junior’ geselecteerd. Eén prent was daarbij over het hoofd gezien: De Verkondiging aan de herders, naar een ontwerp van Abraham Bloemaert* en uitgegeven door Jacques Razet. Lees meer

Voor het Honig Breethuis aan de Zaan zoeken we een huismeester die verantwoordelijk is voor de representatieve en ordelijke omgeving van het museum en zal fungeren als aanspreekpunt voor het onderhoud. Lees meer

Op vrijdag 4 juni 2021 is George Slieker overleden; hij was al geruime ziek, maar als bestuurslid nog nauw betrokken bij het Honig Breethuis. Daarnaast was hij als schrijver actief voor het tijdschrift Zaans Erfgoed. Lees meer

Het handgemaakte witpapier van de firma C. & J. Honig Breet vond in de achttiende en negentiende eeuw internationaal gretig aftrek. Architecten, cartografen en kunstenaars gebruikten de vellen voor hun ontwerpen, kaartbladen, tekeningen, aquarellen of prenten. Lees meer

Ruim een jaar geleden overleed Jaap Kuyt, oud-buurjongen van mejuffrouw Neeltje de Jager in het latere Honig Breethuis en vele jaren actief als secretaris-penningmeester van de Stichting Familie Vis. Lees meer

In deze video neemt conservator Pier van Leeuwen u mee door de jubileumexpositie over Willem Uppink, de laatste behangselschilder van de negentiende eeuw. Wie de expositie van Willem Uppink heeft gemist, kan alsnog virtueel een kijkje nemen. Lees meer

In het kader van het twintigjarig bestaan als woonhuismuseum had het Honig Breethuis in Zaandijk, in samenwerking met Huis de Visscher in Amsterdam en de bewoners van een pand verderop aan de Lagedijk in Zaandijk, een cyclus van zeven lezingen rondom de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849) gepland. Lees meer

Op 18 en 29 september jl. ontving ons museum twee internationale gezelschappen van papieronderzoekers. Op 18 september bezochten acht papieronderzoekers vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum en twee papiermakers uit Frankrijk en Duitsland ons museum. Lees meer

In een eerder bericht schreef ik over een tegeltableau in de keuken van het Honig Breethuis. Daarop is een scheepswerf afgebeeld, waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig uit een pand aan het Krommeniërpad 27 (Zevenhuizen) in Wormerveer. Daar bevond zich ooit een schuitenmakerij. Lees meer

Bij een bezoek aan het Honig Breethuis zal onze gids u wijzen op het tegeltableau dat is ingemetseld in de keukenwand naast de kelderdeur. Bestuurslid George Slieker deed onderzoek naar dit fraaie object. Op het tegeltableau zien we een Zaanse scheeps(timmer)werf, daterend uit de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig van een huis aan het Zevenhuizen, een voormalig buurtje in Wormerveer. Lees meer

Op maandag 20 april 2020 verscheen in de rubriek Cultuur van De Telegraaf een bijna paginagroot artikel over de behangschilderingen van Willem Uppink in het Honig Breethuis. Aanleiding was de toezegging door het Rijksmuseum Amsterdam om drie schilderijen in langdurige bruikleen aan het museum te geven. Lees meer

In november 2019 vierde het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Dit jubileum werd luister bijgezet door onder meer de publicatie Willem Uppink (1767-1849), behangsel- en landsschapschilder. Uppink is de maker van de behangselschilderingen in de Tuinkamer. Lees meer

De grote linnenkast (spiegelkabinet) in de salon van het Honig Breethuis moest tijdens het groot onderhoud van 2013 verwijderd worden. Na beëindiging van de werkzaamheden kwam de kast leeg terug en bleef leeg. Het was gastvrouwen Marijke Sman en Pietsje Bloem een doorn in het oog. Lees meer

Vanaf 7 november 2019 viert de Vereniging ‘Jacob Honig Jansz. Jr.’ het twintigjarig bestaan van het Honig Breethuis als woonhuismuseum. Het rijksmonument aan de Lagedijk in Zaandijk werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum. Lees meer

2 juli 2019 – Sinds een aantal jaren zijn het karakteristieke dorp Zaandijk en de Zaanse Schans, behalve door de Julianabrug, verbonden met het voetveer Zaandijk, een aantrekkelijk alternatief om de Zaan over te steken. Lees meer

Begin november 2019 viert het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Het huis werd in december 1940 in gebruik genomen als Zaanlandsche Oudheidkamer en was vanaf 1992 Zaans Historisch Museum. Het pand werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum met de bewoningssituatie omstreeks 1830 als uitgangspunt. Lees meer

1 januari 2019 – Oudtijds schaarden de bewoners van het Honig Breethuis zich – zeker in de wintermaanden – gezamenlijk rond de smuiger (schouw) in de historische woonkeuken. Deze is recentelijk in opdracht van de gemeente Zaanstad gerestaureerd. Hoewel de beide schoorstenen van de voormalige papierfabrikeurswoning bij het groot onderhoud van 2014 opnieuw zijn opgetrokken, liet de conditie van de vroeg-achttiende-eeuwse tegelschouw al enige jaren te wensen over. Lees meer

18 november 2018 – De kast van het staand horloge uit de Zaankamer van het Honig Breethuis is onlangs gerestaureerd. De fraaie classicistische Lodewijk XVI-kast uit het laatste kwart van de achttiende eeuw vertoonde de laatste jaren de nodige mankementen. Deze zijn nu onder handen genomen door meubelrestaurator Wibout Loonen. Amsterdamse klokkasten uit deze periode zijn vervaardigd van eikenhout en dikwijls belijmd met fineer van (wortel)notenhout. Lees meer

19 oktober 2018 – Japan staat bekend om zijn oude traditie in het ambachtelijk vervaardigen van hoogwaardig papier. Nauwelijks bekend is dat Japanse kunstenaars van naam werk hebben nagelaten op Zaans papier. Begin negentiende eeuw was Japan volledig afgesloten van de rest van de wereld, alleen Nederlandse handelslieden hadden beperkt toegang tot het land. Zij mochten slechts verblijven op het eiland Deshima voor de kust van Nagasaki. Lees meer

12 augustus 2018 – Onlangs verwierf het Honig Breethuis uit particulier bezit een geschilderd portretje van de Zaandijker papierfabrikeur Cornelis Honig Jacobsz. (1745-1817). Het betreft een silhouet van een zittende heer, uitgevoerd in zwarte en witte inkt en sepia. Lees meer

Zondag 18 februari 2018. Fortepianiste Megumi Tanno speelt Clara Schumann, Preludium und Fuge Op. 16-2, op de Duwaer-tafelpiano uit 1830 in de Salon van het Honig Breethuis. Klik op de afbeelding of op Lees meer om het filmpje te bekijken. Lees meer

4 juni 2018 – Het Honig Breethuis mag zich sinds 28 mei jl. officieel een geregistreerd museum noemen. Daarmee is voor het museum, dat geheel door vrijwilligers en onbezoldigde professionals wordt gerund, een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Lees meer

17 mei 2018 – De Oudhollandse uitdrukking ‘Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast’ is lang van toepassing geweest op de porseleincollectie die in 1972 werd aangekocht door de ‘Zaanlandsche Oudheidkundige Vereeniging’ en opgesteld in een van de Zaanse familie Kaars Sijpesteijn afkomstige porseleinkast in de Salon van het Honig Breethuis. Lees meer

29 maart 2018 – Het bestuur van de Vereniging ‘Jacob Honig Jansz. Jr.’ (opgericht in 1890) zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden, die op basis van de statuten het beleid kunnen ontwikkelen en implementeren. Lees meer

27 maart 2018 – Afgelopen maand is door een aantal medewerkers het in het Honig Breethuis aanwezige koper weer gepoetst. Koper (eigenlijk messing, een legering van koper en zink) is een prachtig materiaal, maar heeft de neiging om in de loop der tijd dof te worden. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de in de lucht aanwezige zuurstof. Lees meer

23 februari 2018 – Afgelopen maand was in het Honig Breethuis de winterschilder, in de persoon van Bert Bommerson uit Assendelft, aan het werk. Eerder restaureerde hij bij het groot onderhoud in 2015 onder meer de houtimitatie op de wanden van het kantoortje. Lees meer

1 februari 2018 – De herbouw van de nieuwe Beschuitstoren aan de Dorpsstraat in Wormer vordert gestaag. Op donderdag 1 februari is de laatste replica van de gevelstenen ingemetseld in de oostmuur van de toren, die inmiddels tot de vierde bouwlaag is opgemetseld. Het betreft de steen met de beeltenis van de Hollandse tuin uit 1620, het bouwjaar van de eerste Beschuitstoren. Lees meer

Januari 2018 – De Beschuitstoren, die in 1620 werd opgetrokken te Wormer, vormde tot de afbraak in 1896 een markant baken in het straatbeeld. Momenteel wordt de Beschuitstoren in Wormer herbouwd, in het metselwerk zullen replica’s worden aangebracht van de oorspronkelijke gevelstenen. Lees meer

10 december 2017 – Wijnand Esser werd op 21 mei 1779 in Keulen geboren. Hij woonde in Amsterdam en verhuisde in 1797 naar Groningen waar hij portretten maakte en tekenles gaf. Verder woonde hij enige tijd in Den Haag; daar was hij kunsthandelaar, uitgever en venter van prenten. Lees meer

20 november 2017 – Zo rot als een mispel. Wie kent de uitdrukking niet? Niet iedereen weet dat er een mispel in de tuin van het Honig Breethuis staat. Wanneer de boom werd geplant is niet helemaal duidelijk, wel dat hij inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van de tuin is. Ten tijde van de familie Breet was de tuin bleekveld; hier werd de was te bleken gelegd en gedroogd. De tuin in de huidige vorm dateert uit onze tijd. Lees meer

12 november 2017 – De afgelopen maand stond in het teken van een grootscheepse vloerbedekkingswissel. Alle vertrekken op de begane grond van het interieur zijn onder handen genomen. De gangen waren sinds meerdere decennia bekleed met linoleum, de woonvertrekken met biezen matten. Er is gekozen voor een eigentijdse variant van de historische vloerbedekking. Lees meer