Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr.

Ver.Jacob Honig Jsz. Jr. (ca. 1930)

De voormalige papierfabrikant en notabele Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870) legde een verzameling boeken, afbeeldingen, schilderijen en voorwerpen aan over de Zaanse historie. Deze collectie werd in 1890 postuum geschonken aan de gemeente Zaandijk.

In 1891 werd de Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. opgericht en die stelde tussen 1892 en 1940 de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. tentoon in de Zaanlandsche Oudheidkamer, ondergebracht in het toenmalige Raadhuis Zaandijk. In 1940 kon het koopmanshuis Lagedijk 80 in gebruik worden genomen als museumlocatie.
Het grootste deel van de collectie is ondergebracht in het Gemeentearchief Zaanstad (boeken, prenten, tekeningen, archieffoto’s) en in het Zaans Museum (schilderijen, kostuums, historische voorwerpen). Jaarlijks vindt er bij het gemeentearchief en het Zaans Museum een schouw plaats, waarbij de staat, samenstelling en presentatie van de collectie tegen het licht wordt gehouden.