Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Nieuwsberichten

Huismeester gezocht

Voor het Honig Breethuis aan de Zaan zoeken we een huismeester die verantwoordelijk is voor de representatieve en ordelijke omgeving van het museum en zal fungeren als aanspreekpunt voor het onderhoud. Lees meer

Bestuurslid George Slieker overleden

Op vrijdag 4 juni j.l. is George Slieker overleden; hij was al geruime ziek, maar als bestuurslid nog nauw betrokken bij het Honig Breethuis. Daarnaast was hij als schrijver actief voor het tijdschrift Zaans Erfgoed. George had een enorm brede belangstelling voor het Zaanse culturele erfgoed, waarvoor hij veel heeft betekend.

Werk van Towne op papier van C. & J. Honig Breet

Het handgemaakte witpapier van de firma C. & J. Honig Breet vond in de achttiende en negentiende eeuw internationaal gretig aftrek. Architecten, cartografen en kunstenaars gebruikten de vellen voor hun ontwerpen, kaartbladen, tekeningen, aquarellen of prenten.Meer lezen

Nieuwe aanwinsten uit nalatenschap Jaap Kuyt

Ruim een jaar geleden overleed Jaap Kuyt, oud-buurjongen van mejuffrouw Neeltje de Jager in het latere Honig Breethuis en vele jaren actief als secretaris-penningmeester van de Stichting Familie Vis. Via bemiddeling van ons erelid Hans Pielkenrood ontvingen wij uit de nalatenschap van Jaap Kuyt enkele persoonlijke bezittingen van de familie Breet en hun vriendenkring.Meer lezen

Expositie Willem Uppink virtueel

In deze video neemt conservator Pier van Leeuwen u mee door de jubileumexpositie over Willem Uppink, de laatste behangselschilder van de negentiende eeuw.Meer lezen

Behangselkunst Snijder&CO

In het kader van het twintigjarig bestaan als woonhuismuseum had het Honig Breethuis in Zaandijk, in samenwerking met Huis de Visscher in Amsterdam en de bewoners van een pand verderop aan de Lagedijk in Zaandijk, een cyclus van zeven lezingen rondom de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849) gepland.Meer lezen

Internationaal onderzoek naar papier van Rembrandts tekeningen

Op 18 en 29 september jl. ontving ons museum twee internationale gezelschappen van papieronderzoekers. Op 18 september bezochten acht papieronderzoekers vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum en twee papiermakers uit Frankrijk en Duitsland ons museum. De presentatie over het papierbedrijf C. & J. Honig Breet stond hierbij centraal.Meer lezen

Onbekende tekening Frans Mars ontdekt

In een eerder bericht schreef ik over een tegeltableau in de keuken van het Honig Breethuis. Daarop is een scheepswerf afgebeeld, waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig uit een pand aan het Krommeniërpad 27 (Zevenhuizen) in Wormerveer. Daar bevond zich ooit een schuitenmakerij.Meer lezen

Zaanse scheepstimmerwerf

Bij een bezoek aan het Honig Breethuis zal onze gids u wijzen op het tegeltableau dat is ingemetseld in de keukenwand naast de kelderdeur. Bestuurslid George Slieker deed onderzoek naar dit fraaie object. Op het tegeltableau zien we een Zaanse scheeps(timmer)werf, daterend uit de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig van een huis aan het Zevenhuizen, een voormalig buurtje in Wormerveer. Het stond tussen het Krommenieërpad en de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Marktstraat, en verdween na 1945. Mogelijk ging het om de werf van Floris Wezel, die hier zijn bedrijf had. Het tableau bestaat uit zestien tegels in blauw en wit.Meer lezen

Drie schilderijen van Rijksmuseum in bruikleen

Op maandag 20 april 2020 verscheen in de rubriek Cultuur van De Telegraaf een bijna paginagroot artikel over de behangschilderingen van Willem Uppink in het Honig Breethuis. Aanleiding was de toezegging door het Rijksmuseum Amsterdam om drie schilderijen in langdurige bruikleen aan het museum te geven. Het gaat om een vermeend zelfportret van Willem Uppink, een portret van zijn broer Harmanus en een damesportret dat mogelijk Willems echtgenote Hendrika Josina Noorthout voorstelt.

Klik op de link om het volledige artikel in pdf te bekijken.

Wilt u meer aan de weet komen over Willem Uppink en zijn werk? De fraai geïllustreerde monografie over deze laatste Nederlandse behangselschilder is te bestellen via www.uitgeverijnoordholland.nl. Of kijk elders op deze site.

Onbekend werk van Uppink ontdekt

In november 2019 vierde het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Dit jubileum werd luister bijgezet door onder meer de publicatie Willem Uppink (1767-1849), behangsel- en landsschapschilder. Uppink is de maker van de behangselschilderingen in de Tuinkamer. Onlangs werd het Honig Breethuis benaderd door een koper van het boek. Het speet hem, zo schreef hij, dat hij niet eerder op de hoogte was van de uitgave. In zijn bezit bevinden zich namelijk twee tot nu toe onbekende tekeningen van Willem Uppink.Meer lezen

Inrichting linnenkast voltooid

De grote linnenkast (spiegelkabinet) in de salon van het Honig Breethuis moest tijdens het groot onderhoud van 2013 verwijderd worden. Na beëindiging van de werkzaamheden kwam de kast leeg terug en bleef leeg. Het was gastvrouwen Marijke Sman en Pietsje Bloem een doorn in het oog. Ooit waren de laden gevuld met historische textielstukken waarover iets te vertellen viel aan de bezoekers, maar na het onderhoud was dat over. Dankzij Marijke en Pietsje is daar verandering in gekomen. Na een paar jaar verzamelen, hebben zij in samenwerking met bestuurslid Floor Meijboom, de kast weer voorzien van linnengoed zoals dat vroeger een ordentelijk huishouden van stand betaamde. Meer lezen

Honig Breethuis viert twintigjarig bestaan

Vanaf 7 november 2019 viert de Vereniging ‘Jacob Honig Jansz. Jr.’ het twintigjarig bestaan van het Honig Breethuis als woonhuismuseum. Het rijksmonument aan de Lagedijk in Zaandijk werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum. Vanaf 1940 was het pand in gebruik als Zaanlandsche Oudheidkamer, het werd in 1992 omgedoopt tot Zaans Historisch Museum. Met de herinrichting die twintig jaar geleden werd gerealiseerd, kwam de focus van het museum te liggen op de oorspronkelijke functie als voormalige papierfabrikantenwoning.Meer lezen

Voetveer Zaandijk - Zaanse Schans

2 juli 2019 - Sinds een aantal jaren zijn het karakteristieke dorp Zaandijk en de Zaanse Schans, behalve door de Julianabrug, verbonden met het voetveer Zaandijk, een aantrekkelijk alternatief om de Zaan over te steken.Meer lezen

Honig Breethuis maakt zich op voor twintigjarig jubileum

Begin november 2019 viert het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Het huis werd in december 1940 in gebruik genomen als Zaanlandsche Oudheidkamer en was vanaf 1992 Zaans Historisch Museum. Het pand werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum met de bewoningssituatie omstreeks 1830 als uitgangspunt.Meer lezen

Herstel betegelde smuiger

1 januari 2019 - Oudtijds schaarden de bewoners van het Honig Breethuis zich - zeker in de wintermaanden - gezamenlijk rond de smuiger (schouw) in de historische woonkeuken. Deze is recentelijk in opdracht van de gemeente Zaanstad gerestaureerd. Hoewel de beide schoorstenen van de voormalige papierfabrikeurswoning bij het groot onderhoud van 2014 opnieuw zijn opgetrokken, liet de conditie van de vroeg-achttiende-eeuwse tegelschouw al enige jaren te wensen over. Diverse tegels en delen van de marmeren omlijsting kwamen door optrekkend vocht los van de muur.Meer lezen

Klokkast van staand horloge gerestaureerd

18 november 2018 - De kast van het staand horloge uit de Zaankamer van het Honig Breethuis is onlangs gerestaureerd. De fraaie classicistische Lodewijk XVI-kast uit het laatste kwart van de achttiende eeuw vertoonde de laatste jaren de nodige mankementen. Deze zijn nu onder handen genomen door meubelrestaurator Wibout Loonen.Meer lezen

Nieuwsbrief 42 najaar 2018: Japanse kunst op Zaans papier

19 oktober 2018 - Japan staat bekend om zijn oude traditie in het ambachtelijk vervaardigen van hoogwaardig papier. Nauwelijks bekend is dat Japanse kunstenaars van naam werk hebben nagelaten op Zaans papier. Begin negentiende eeuw was Japan volledig afgesloten van de rest van de wereld, alleen Nederlandse handelslieden hadden beperkt toegang tot het land. Zij mochten slechts verblijven op het eiland Deshima voor de kust van Nagasaki.Meer lezen

Portretje papierfabrikant Cornelis Honig opgedoken

12 augustus 2018 - Onlangs verwierf het Honig Breethuis uit particulier bezit een geschilderd portretje van de Zaandijker papierfabrikeur Cornelis Honig Jacobsz. (1745-1817). Het betreft een silhouet van een zittende heer, uitgevoerd in zwarte en witte inkt en sepia. Cornelis Honig was een zoon van Jacob Jansz. Honig (1712-1780) en Lysbeth Cornelisd. Blauw. Rond 1765 trad hij samen met zijn oudere broer Jan Jacobz. Honig (1738-1806) toe tot het witpapierbedrijf J. Honig & Zoonen.Meer lezen

Videoclip concert Megumi Tanno

10 juli 2018 - Bekijk de videoclip van het pianorecital door Megumi Tanno in de Salon van het Honig Breethuis, zondagmiddag 18 februari 2018.

Honig Breethuis geregistreerd museum

4 juni 2018 - Het Honig Breethuis mag zich sinds 28 mei jl. officieel een geregistreerd museum noemen. Daarmee is voor het museum, dat geheel door vrijwilligers en onbezoldigde professionals wordt gerund, een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Vanaf nu schaart het stijlvolle woonhuismuseum zich onder de 498 door het Museumregister Nederland erkende musea.Meer lezen

De porseleinkast in het Honig Breethuis

17 mei 2018 - De Oudhollandse uitdrukking ‘Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast’ is lang van toepassing geweest op de porseleincollectie die in 1972 werd aangekocht door de ‘Zaanlandsche Oudheidkundige Vereeniging’ en opgesteld in een van de Zaanse familie Kaars Sijpesteijn afkomstige porseleinkast in de Salon van het Honig Breethuis.Meer lezen

Bestuursleden gezocht

29 maart 2018 - Het bestuur van de Vereniging 'Jacob Honig Jansz. Jr.' (opgericht in 1890) zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden, die op basis van de statuten het beleid kunnen ontwikkelen en implementeren. Het bestuur geeft leiding aan een groep van toegewijde vrijwilligers met hart voor het Honig Breethuis en de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling.Meer lezen

Museaal koperwerk glanst weer

27 maart 2018 - Afgelopen maand is door een aantal medewerkers het in het Honig Breethuis aanwezige koper weer gepoetst. Koper (eigenlijk messing, een legering van koper en zink) is een prachtig materiaal, maar heeft de neiging om in de loop der tijd dof te worden. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de in de lucht aanwezige zuurstof.Meer lezen

Winterschilder in kleinste kamertje

23 februari 2018 - Afgelopen maand was in het Honig Breethuis de winterschilder, in de persoon van Bert Bommerson uit Assendelft, aan het werk. Eerder restaureerde hij bij het groot onderhoud in 2015 onder meer de houtimitatie op de wanden van het kantoortje. Nu ging het om de ruimten tussen de achttiende-eeuwse woonkeuken en de vroeg-negentiende-eeuwse Zaankamer, die in 2013 respectievelijk okergeel en ‘mennistenblauw’ werden geschilderd.Meer lezen

Gevelstenen weer thuis in Wormer

1 februari 2018 - De herbouw van de nieuwe Beschuitstoren aan de Dorpsstraat in Wormer vordert gestaag. Op donderdag 1 februari is de laatste replica van de gevelstenen ingemetseld in de oostmuur van de toren, die inmiddels tot de vierde bouwlaag is opgemetseld. Het betreft de steen met de beeltenis van de Hollandse tuin uit 1620, het bouwjaar van de eerste Beschuitstoren.Meer lezen

Afgietsels gevelstenen Wormer Beschuitstoren

Januari 2018 - De Beschuitstoren, die in 1620 werd opgetrokken te Wormer, vormde tot de afbraak in 1896 een markant baken in het straatbeeld. Momenteel wordt de Beschuitstoren in Wormer herbouwd, in het metselwerk zullen replica’s worden aangebracht van de oorspronkelijke gevelstenen.Meer lezen

Dromen over feest 2017: een terugblik

17 december 2017 - In het weekend voor Kerst vond in Zaandijk voor de veertiende keer Dromen over feest plaats. Tijdens dit jaarlijkse evenement gonsde de historische Gortershoek in Zaandijk van de activiteiten. Er waren huisconcerten, de historische paardentram reed en ook het Honig Breethuis opende zijn deuren om plaats te bieden aan meerdere activiteiten. De bezoekers werden verwelkomd door een gastvrouw gekleed in Zaans kostuum.Meer lezen

Wijnand Esser (1779 - 1860), rondreizende pastelkunstenaar

10 december 2017 - Wijnand Esser werd op 21 mei 1779 in Keulen geboren. Hij woonde in Amsterdam en verhuisde in 1797 naar Groningen waar hij portretten maakte en tekenles gaf. Verder woonde hij enige tijd in Den Haag; daar was hij kunsthandelaar, uitgever en venter van prenten. Een deel van zijn leven reisde hij als portretkunstenaar door Nederland.Meer lezen

De mispel in de museumtuin

20 november 2017 - Zo rot als een mispel. Wie kent de uitdrukking niet? Niet iedereen weet dat er een mispel in de tuin van het Honig Breethuis staat. Wanneer de boom werd geplant is niet helemaal duidelijk, wel dat hij inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van de tuin is. Ten tijde van de familie Breet was de tuin bleekveld; hier werd de was te bleken gelegd en gedroogd. De tuin in de huidige vorm dateert uit onze tijd.Meer lezen

Nieuwe vloerbedekking voor huize Breet

12 november 2017 - De afgelopen maand stond in het teken van een grootscheepse vloerbedekkingswissel. Alle vertrekken op de begane grond van het interieur zijn onder handen genomen. De gangen waren sinds meerdere decennia bekleed met linoleum, de woonvertrekken met biezen matten. Er is gekozen voor een eigentijdse variant van de historische vloerbedekking.Meer lezen

Honderd jaar Zaanlandia Illustrata

10 oktober 2017 - Honderd jaar geleden publiceerde Jacobus Johannes Honig (1842-1923) de catalogus Zaanlandia Illustrata, een beschrijving van de ‘Verzameling kaarten, teekeningen, historie-prenten, portretten enz., betreffende de Zaanlanden’. De verzameling was samengesteld door zijn vader, Jacob Honig Jansz. Jr., founding father van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. Jr., waarvan een gedeelte is te zien in het Honig Breethuis.Meer lezen

Museumcollectie online

11 september 2017 - Wie dacht alle historische voorwerpen in het Honig Breethuis te hebben gespot, heeft sinds kort een goede checklist. Onder de kop Museum & Collectie biedt de website van het Zaans Museum sinds kort een online collectiecatalogus. Hierop zijn ruim 32.000 voorwerpen te vinden via de ingang ‘Bekijk onze collectie online!’ Meer lezen

Passend afscheid van Henk Philippona (1940-2017)

26 juli 2017 - Bestuur en medewerkers van het Honig Breethuis waren al op de hoogte van de slechte gezondheidsomstandigheden van onze trouwe technisch medewerker Henk Philippona. Toch kwam zijn voortijdige overlijden aan als een onverwachte schok. Henk stond zo’n vijftien jaar collega-vrijwilliger Loek Vlaanderen ter zijde bij talloze technische werkzaamheden in het museum.Meer lezen

Jan Aggesz. en Jan Jacobsz. Kool, vooraanstaande papierfabrikeurs

10 mei 2017 - Het papierbedrijf Jan Kool & Comp. (1774-1836) werd opgericht door Jan Aggesz. Kool (1742-1816), die bekend stond als een vurig patriot. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in het Honig Breethuis hield bestuurslid Pier van Leeuwen een lezing over dit bedrijf. Jan Aggesz. Kool kocht de voormalige volmolen De Zwarte Bonsem te Koog aan de Zaan en richtte deze in voor witpapierfabricage.Meer lezen

Waterputvondsten in bedstee

31 maart 2017 - Achter de spiegeldeuren van de voormalige bedstee in de Tuinkamer ligt een bijzondere schat verborgen. Papierfabrikeur Jan Jacobsz. Breet (1815-1892) bezat naast zijn woning aan de Lagedijk 80 een aantal belendende panden, waaronder een papierpakhuis, een koetshuis en een koetsierswoning met stal.Meer lezen

Herderin in Delfts blauw

28 februari 2017 - Sinds kort is de presentatie van het Honig Breethuis een fraai object rijker. Het betreft een tegeltableau met de voorstelling van de Zaandijker zeskante papiermolen De Herderin (1690-1830) met droog- en voorraadschuur en woning. Meer lezen

Depotvondst: koperplaat 'postruiter' van C. & J. Honig terecht!

4 januari 2017 - Een verloren gewaand museumstuk is terecht! De catalogus van de Collectie Jacob Honig Jsz. Jr. uit 1914 vermeldde een gegraveerde koperplaat met voorstelling van een postruiter, waarmee door de ‘papierfabriekeurs’ C. & J. Honig Breet riemkappen voor velijnpapier werden gedrukt.Meer lezen

Nieuwsbrief in teken van Jacob Honig Jansz. Jr.

Oktober 2016 - Bent u betalend lid van de Vereniging ‘Jacob Honig Jansz. Jr.’, dan ontvangt u deze zomer een special van onze nieuwsbrief. De gehele editie staat ditmaal in het teken van Jacob Honig Jansz. Jr. en het papierbedrijf J. Honig & Zoon(en), waarvan hij in 1854 de liquidatie meemaakte. Zijn belangstelling voor de vaderlandse en de Zaanse historie vond zijn weerslag in boeken en publicaties van zijn hand, maar tevens in de aanleg van een collectie historische boeken, alsmede een historisch-topografische atlas. Meer lezen

Opknapbeurt voor zeegezicht

Augustus 2016 - Twee schilderijen uit het Honig Breethuis hebben recentelijk een vakkundige opknapbeurt ondergaan. Het betreft het burgemeestersportret van Evert de Jager uit 1776 en een zeegezicht van Jan Zwaardemaker uit 1824.Meer lezen

200e geboortedag Jacob Honig Jansz. Jr.

Juli 2016 - De bekende Zaanse notabele, streekhistoricus en verzamelaar werd 200 jaar geleden geboren. Dat was op 5 mei 1816 te Zaandijk als oudste zoon van Jan Jacobsz. Honig [1792-1867], papierfabrikant ter firma Jacob Honig & Zoon en Antje Manglis Vermeulen. In zijn arbeidzame leven was Jacob papierfabrikant, makelaar, assuradeur en burgemeester. Daarnaast profileerde hij zich in de letteren en de geschiedbeoefening, van waaruit hij het lidmaatschap bekleedde van talloze genootschappen.Meer lezen

Tv-programma Verborgen verleden te gast in Honig Breethuis

Januari 2016 - Op 23 januari jl. figureerde het Honig Breethuis in een aflevering van het tv-programma Verborgen Verleden. Hierin bracht Teun van de Keuken - op zoek naar zijn voorouders - een bezoek aan de voormalige papierfabrikeurswoning. Bestuurslid Pier van Leeuwen stelde de speciale gast voor aan een van zijn voorouders, die in het huis geboren is: Aagje Cornelisd. Breet (1772-1830), de oudere zuster van de papierfabikeurs Jacob en Klaas Breet.Meer lezen

Nieuwsbrief nr. 39 is verschenen

December 2015 - De wintereditie van de Honig Breethuis Nieuwsbrief nr. 39 - 2016 opent met beeldmateriaal van de watersnoden uit 1825 en 1916 naar aanleiding van de herdenking in januari 2016. Het rundvee werd bij deze rampen tijdelijk opgevangen in kerken en molens. De Zaandijker os van C.G. Honig uit 1768 wachtte een ander lot. Dit dier viel dankzij zijn recordgewicht in de prijzen, maar moest deze onderscheiding in de slachtmaand met de dood bekopen. De kerststal heeft hij aldus niet gered, maar de kerstdis zal ongetwijfeld goed gevuld zijn geweest. Meer lezen

75 jaar welkom in ons museum

December 2015 - Op 14 december jl. was het precies 75 jaar geleden dat ons pand de deur opende voor museumpubliek. Toen vond de Zaanlandsche Oudheidkamer een tweede onderdak in dit fraaie pand. De openingshandeling werd verricht door burgemeester A.H. van Gelderen ​ in aanwezigheid van bestuursvoorzitter J.C. Vis en conservator G.J. Honig.Meer lezen

Papierhistorie C. & J. Honig Breet verbeeld

Oktober 2015 - Op 29 oktober 2015 opent het Honig Breethuis in Zaandijk de semipermanente presentatie C. & I. Honig Breet, drie generaties Zaans Papier. Hiervoor werd een beroep gedaan op niet eerder getoonde objecten en documenten van de Stichting Archief Honig(h). De presentatie, ondergebracht op de bovenverdieping van het luchthuis uit 1829, leidt langs de drie generaties van de familie Breet, die het Zaandijker witpapierbedrijf van C. & I. Honig tussen 1770 en 1879 aankochten en voortzetten.Meer lezen