Verenigingsstukken

Hier kunt u verschillende verenigingsstukken downloaden waaronder de jaarverslagen, jaarplannen en collectiebeleidsplannen van het Honig Breethuis en de Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr.

Jaarverslagen

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Begroting 2023

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Overige stukken

Meerjarenplan 2023-2027

Collectieplan 2021

Jaarplan 2021-2022

Jaarboek 2019

Statuten