WATERKETEL_VIERKANT_WEB

Schenken
Voelt u zich betrokken bij het Honig Breethuis? Wilt u het museum steunen? Uw betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan het beheren en presenteren van het erfgoed van ons museum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld een restauratie of aankoop mogelijk.

Doneren
Voor u als donateur is het wellicht interessant om te weten dat iedere euro die u doneert, ook daadwerkelijk bij het Honig Breethuis terechtkomt. Het museum is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en biedt dus fiscale voordelen op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften. Bovendien is over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL39 INGB 0000618760 t.n.v. Ver. ZOV/Honig Breethuis o.v.v. ‘Schenking’.

Objecten
Tevens is het mogelijk om objecten aan het Honig Breethuis te schenken. Mocht u
een object hebben waarvan u denkt dat het aansluit op de inrichting en tijd van het
museum (omstreeks 1840) dan zouden wij daarover graag meer informatie ontvangen.

U kunt mailen naar info@honigbreethuis.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.