Restauratie behangsels

12. RESTAURATIE_BEHANG

In 2005-2006 werden de behangselschilderingen van Willem uppink in de Tuinkamer van het museumpand gerestaureerd. Aanleiding vormde waterschade in februari 2004, ontstaan door smeltwater van sneeuw opgehoopt in de dakgoot. De vakkundige restauratie werd uitgevoerd door Boeijink & Boekel Schilderijenrestauratie te Haarlem.

De vorige restauratie vond plaats in 1955. De afgelopen decennia hadden stof en vuil een laag gevormd op het doek. De toestand van de schildering was nog zorgwekkender dan in eerste instantie werd aangenomen. Achter het doek had kalk, afkomstig van de binnenmuur, zich opgehoopt, waardoor een buik in het doek was gevormd. Door spanning op het doek werd de verflaag er langzaam afgedrukt. De restauratie hield in het conserveren van de wandschildering: het stabiliseren en zo verder verval tegen te gaan.

Om te voorkomen dat opnieuw vervuiling tussen raam en doek komt, is een achterkantbescherming aangebracht van polyesterdoek. Achter de delen die geplaatst zijn tegen de buitenwand van de kamer is een extra isolatielaag van fiberfill aangebracht om klimaatinvloeden van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de tweede fase van de restauratie is het doek ontdaan van de vernis en oude overschilderingen. Lacunes – plekken waar oorspronkelijke verf op het doek ontbreekt – zijn bijgewerkt en een nieuwe vernislaag is aangebracht.

De restauratie is bekostigd dankzij een speciale subsidie van de gemeente Zaanstad, een bijdrage van de Rijksdienst voor Monumentenzorg (BRRM-1997-regeling) en middelen beschikbaar gesteld door de vriendenvereniging.