Nieuwe aanwinsten uit nalatenschap

De boekjes uitgereikt door de Doopsgezinde Vermaning te Westzaandam aan Grietje Klaas Nen.
De boekjes uitgereikt door de Doopsgezinde Vermaning te Westzaandam aan Grietje Klaas Nen.

Ruim een jaar geleden overleed Jaap Kuyt, oud-buurjongen van mejuffrouw Neeltje de Jager in het latere Honig Breethuis en vele jaren actief als secretaris-penningmeester van de Stichting Familie Vis. Via bemiddeling van ons erelid Hans Pielkenrood ontvingen wij uit de nalatenschap van Jaap Kuyt enkele persoonlijke bezittingen van de familie Breet en hun vriendenkring.

Hierbij gaat het om een drietal geïllustreerde boekjes uit het tweede kwart van de achttiende eeuw, die, voorzien van een opdracht door de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Westzaandam, in respectievelijk 1753 en 1758 werden uitgereikt aan een jeugdige Grietje Klaas Nen (1744-1826). Grietje zou later de tweede echtgenote worden van Cornelis Breet en tot haar dood in het Honig Breethuis wonen.

Herinneringsporselein

Naast de boekjes ontvingen wij vier stuks herinneringsporselein. Te weten een duplicaat huwelijksbord van Jacob en Grietje Breet-de Jager uit 1798 en twee miniatuur geboorte-kop-en-schotels met opschrift ‘Aaltje Jans van Bergen, geboore tot Zaandijk Den 17 November des Jaars 1782’. Aaltje van Bergen zou met echtgenot Jacob Vis tot ouders worden van een kinderrijk gezin, woonachtig in het Noorderhuis. De kinderen kwamen aan het roer te staan van meerdere grote bedrijven.

Twee geboorte kop-en-schotels van Aaltje Jans van Bergen, geboren 17 november 1782 in Zaandijk. Foto Pier van Leeuwen