Onbekende tekening Frans Mars ontdekt

Scheepswerf aan het Zevenhuizen, Wormerveer. Frans Mars, ca. 1925. (Noord-Hollands Archief, Haarlem, Provinciale Atlas Noord-Holland inv. NL-HlmNHA_359_3582)
Scheepswerf aan het Zevenhuizen, Wormerveer. Frans Mars, ca. 1925. (Noord-Hollands Archief, Haarlem, Provinciale Atlas Noord-Holland inv. NL-HlmNHA_359_3582)

In een eerder bericht schreef ik over een tegeltableau in de keuken van het Honig Breethuis. Daarop is een scheepswerf afgebeeld, waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig uit een pand aan het Krommeniërpad 27 (Zevenhuizen) in Wormerveer. Daar bevond zich ooit een schuitenmakerij.Bij de sloop van het buurtje in 1959 werd het tegeltableau uit het pand verwijderd, mogelijk vanwege de belangrijke historische waarde. Die waarde werd al eerder onderkend. Onlangs ontdekte ik in de beeldbank van het Noord-Hollands Archief, Haarlem, Provinciale Atlas van Noord-Holland, een bijna identieke tekening van het tableau. De tekening is gemaakt door Frans Mars (1903-1973). Mars was onderwijzer en kunstschilder, maar is vooral bekend als een van de oprichters van de Vereniging De Zaansche Molen en maker van het bekende Zaanse Molenpanorama.

De tekening in zwart krijt op papier, 247 x 220 mm, is vermoedelijk vervaardigd rond 1925. Waarom Mars de tekening heeft gemaakt is niet bekend, maar in die tijd begon al duidelijk te worden dat het buurtje door verkrotting niet meer voldeed aan de toenmalige wooneisen. Hierdoor dreigde sloop. Wellicht is Frans Mars toen gewezen op de tegeltableau en het historisch belang ervan, en heeft hij het op tekening vastgelegd om het bij eventuele sloop van het pand aan de vergetelheid te ontrukken. Frans Mars heeft in zijn loopbaan vaker schepen en scheepswerven getekend, maar in de diverse boeken over zijn werk en in de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad komt de tekening niet voor. Met deze vondst lijkt een onbekend werk van Frans Mars onder de aandacht te komen.

George Slieker, bestuurslid Honig Breethuis