Drie schilderijen van Rijksmuseum in bruikleen

3 schilderijen

Op maandag 20 april 2020 verscheen in de rubriek Cultuur van De Telegraaf een bijna paginagroot artikel over de behangschilderingen van Willem Uppink in het Honig Breethuis. Aanleiding was de toezegging door het Rijksmuseum Amsterdam om drie schilderijen in langdurige bruikleen aan het museum te geven. Het gaat om een vermeend zelfportret van Willem Uppink, een portret van zijn broer Harmanus en een damesportret dat mogelijk Willems echtgenote Hendrika Josina Noorthout voorstelt.

Klik op de link om het volledige artikel in pdf te bekijken.

Wilt u meer aan de weet komen over Willem Uppink en zijn werk? De fraai geïllustreerde monografie over deze laatste Nederlandse behangselschilder is te koop in het Honig Breethuis tijdens openingsuren of te bestellen via www.uitgeverijnoordholland.nl.