Bestuursleden gezocht

Het bestuur in de jaren 30 met conservator G.J. Honig (vooraan, tweede van rechts).
Het bestuur in de jaren 30 met conservator G.J. Honig (vooraan, tweede van rechts).

29 maart 2018 – Het bestuur van de Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. (opgericht in 1890) zoekt enthousiaste nieuwe bestuursleden, die op basis van de statuten het beleid kunnen ontwikkelen en implementeren. Het bestuur geeft leiding aan een groep van toegewijde vrijwilligers met hart voor het Honig Breethuis en de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling.

Het Honig Breethuis vormt een uniek woonhuismuseum dat de bewoningsgeschiedenis in beeld brengt van drie generaties papierfabrikanten. Het woonhuis uit 1709 met luchthuis uit 1829 is een rijksmonument in bezit van de gemeente Zaanstad. Het pand is sinds 1940 in gebruik als museum en opereert vanaf 1999 onder de naam Honig Breethuis. In 2019 hoopt het museum het 20-jarig bestaan als woonhuismuseum te kunnen vieren. De historische inrichting van het Honig Breethuis maakt deel uit van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling, die voor het overige deel is ondergebracht in het Zaans Museum. De Boekerij en de Historisch-Topografische Atlas Zaanlandia Illustrata van Jacob Honig Jansz. Jr. worden bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad. Om die reden onderhoudt het bestuur nauwe banden met het Zaans Museum en het Gemeentearchief Zaanstad, evenals met de gemeente Zaanstad.

Vacatures

Tot de bestuursfuncties die reeds vacant zijn of in de loop van 2018 vrijkomen, behoren die van:

• Voorzitter
• Penningmeester
• Bestuurslid pr-zaken
• Bestuurslid museumpand
• Bestuurslid collectiezaken

De bestuursleden pr-zaken, museumpand en collectiezaken geven elk actief leiding aan een kleine werkgroep. Op verzoek verstrekken wij nadere informatie over het takenpakket en de specifieke eisen per bestuursfunctie. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Aspirant-bestuursleden worden door het zittende bestuur voorgedragen aan de algemene ledenverdagering. Belangstellenden worden uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat via info@honigbreethuis.nl.