Saenredam: De verkondiging aan de herders

Johannes Saenredam naar Abraham Bloemaert, De verkondiging aan de herders, 1599. Uitgave: Jacques Razet, heruitgave: Nicolaes Visscher I. Gemeentearchief Zaanstad: ZOV-Honig Collectie inv. nr. 254-4, GAZ 13.0024
Johannes Saenredam naar Abraham Bloemaert, De verkondiging aan de herders, 1599. Uitgave: Jacques Razet, heruitgave: Nicolaes Visscher I. Gemeentearchief Zaanstad: ZOV-Honig Collectie inv. nr. 254-4, GAZ 13.0024

In de zomer van 2014 organiseerde het Honig Breethuis een expositie van gravures van de hand van Johannes Saenredam*. Daarvoor waren twintig prenten uit de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling ‘Jacob Honig Janszoon Junior’ geselecteerd. Eén prent was daarbij over het hoofd gezien: De Verkondiging aan de herders, naar een ontwerp van Abraham Bloemaert* en uitgegeven door Jacques Razet.

De prent toont een gezelschap van herders en een herderin tussen hun vee, die worden opgeschrikt door een schare van engelen die uit de wolken neerdalen om de boodschap van de geboorte van Jezus te verkondigen. Op de voorgrond ligt een slapende herder, terwijl een jonge en oudere herder de handen vouwen en hun ogen opwaarts richten. Verder lezen

In de expositie waren nog vijf prenten van Saenredam naar ontwerp van Bloemaert opgenomen. Dit waren vier oud-testamentarische onderwerpen van Adam en Eva, de profeten Jeroboam en Elijah en twee mythologische thema’s.

*Johannes Saenredam (1565-1607) is de graveur (‘sculp’), Abraham Bloemaert (1566-1651) heeft het ontwerp (‘inven’) gemaakt. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid een postume(?) heruitgave door de prentenmaker en boekverkoper Nicolaes Visscher I (1618-1679). Mogelijk heeft hij de koperplaat postuum gekocht van Razet (?-1608) en zijn naam in de prent toegevoegd.