Bericht Honig Breethuis | 16 april 2019

Beste lezer,

Voor het pianoforteconcert dat Frederic Voorn verzorgt op Eerste Paasdag zijn nog kaarten verkrijgbaar. De tentoonstelling 'Wim Korink: bronsplastieken' is verlengd t/m zondag 2 juni a.s. Vanaf mei is op aanvraag een exclusief interview met de kunstenaar over zijn werk te zien in het museum. Ten slotte graag uw aandacht voor de viering van het twintigjarig bestaan van het Honig Breethuis, waarbij het werk van behangsel- en portretschilder Willem Uppink centraal staat. 

Graag tot ziens in het Honig Breethuis

PS Heeft u kaarten besteld voor een van onze activiteiten en een bevestiging ontvangen, dan is nogmaals reserveren niet nodig.

Expositie 'Wim Korink: bronsplastieken' 
verlengd t/m zondag 2 juni 2019

Interview met de kunstenaar

De expositie van bronsplastieken van Wim Korink is verlengd t/m 2 juni 2019. Inmiddels uitten reeds diverse bezoekers hun bewondering voor de speelse figuurstudies, portretkoppen en legpenningen in brons.

Exclusief voor het Honig Breethuis liet de 80-jarige Korink zich in het Honig Breethuis interviewen over zijn werk. Dit interview zal vanaf mei op aanvraag te zien zijn in het museum. In dit interview gaat Korink in op de ontstaansgeschiedenis van zijn werk, zijn inspiratiebronnen, modellen en werkwijze. Bovendien belicht Korink de geëxposeerde portretten van de Rotterdamse kunstschilder Karel Johannes van Veen (1898-1988) uit privébezit van de exposant.

Meer lezen op onze site

Afbeelding: Wim Korink, Martijn en Remie, brons (1996).

Paasconcert Frederic Voorn
zondag 21 april 2019 | 16.00 uur
 

Muziek op het grensvlak

Voor het Paasconcert dat Frederic Voorn op a.s. zondag 21 april om 16.00 uur verzorgt in de Salon van het Honig Breethuis zijn nog kaarten verkrijgbaar. Frederic Voorn zal  werken van Johann Sebastian Bach, zijn zonen Carl Philip Emanuel en Johann Christian, Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore brengen.

Meer informatie en reserveren

Afbeelding: Frederic Voorn door Maria van Raalten. 

Twintigjarig jubileum Honig Breethuis

Behangselschilder Willem Uppink

Begin november 2019 viert het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Het huis werd in december 1940 in gebruik genomen als Zaanlandsche Oudheidkamer en was vanaf 1992 Zaans Historisch Museum. Het werd in 1999 heringericht als woonhuismuseum met de bewoningssituatie omstreeks 1830 als uitgangspunt. Voor de feestelijke viering van het jubileum staat een aantal verrassende activiteiten gepland. U hoort er later meer over. Van een ervan lichten we alvast een tipje van de sluier op. In 1830 werd het ensemble van landschappelijke schilderingen in de Tuinkamer aangebracht. Maker was de Amsterdamse behangsel- en portretschilder Willem Uppink. Het museum grijpt het jubileumjaar aan om een monografie en een oeuvrecatalogus van deze relatief onbekende kunstenaar het licht te doen zien. In het expositiekabinetje zal bovendien een tentoonstelling gewijd worden aan Uppink.

Afbeelding: De Tuinkamer van het Honig Breethuis met schilderingen van Willem Uppink.