Bericht Honig Breethuis | 13 oktober 2020

Beste lezer,

Bestuurslid George Slieker ontdekte onlangs een tekening van Frans Mars op de beeldbank van het Noord-Hollands Archief. In dit bericht schrijft hij over deze bijzondere vondst.

Verder trakteren behangselkunstenaars Snijder&CO u op een filmpje gemaakt voor hun lezing in het kader van de behangselschilder Willem Uppink. Mocht u de expositie over Uppink, uitgebreid met onder meer bruiklenen van het Rijksmuseum, nog niet hebben gezien? Deze kunt u nog bezichtigen t/m 31 januari 2021.

Ten slotte iets over onze 'huisregels'. Om uw bezoek zo veilig en aangenaam mogelijk te maken: reserveer vooraf op honigbreethuis.nl om zeker te zijn van een plek. Conform de laatste richtlijnen van de overheid wordt het dragen van een mondkapje tijdens uw bezoek dringend geadviseerd. Vooralsnog zijn we alleen geopend op zondag van 12.00-16.00 uur.

Graag tot ziens in ons museum. 

Met vriendelijke groet,

Honig Breethuis 

Tekening Frans Mars ontdekt

 

Schuitenmakerij

In een eerder bericht schreef ik over een tegeltableau in de keuken van het Honig Breethuis. Daarop is een scheepswerf afgebeeld, waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig uit een pand aan het Krommeniërpad 27 (Zevenhuizen) in Wormerveer. Daar bevond zich ooit een schuitenmakerij. Bij de sloop van het buurtje in 1959 werd het tegeltableau uit het pand verwijderd, mogelijk vanwege de belangrijke historische waarde. Die waarde werd al eerder onderkend. Onlangs ontdekte ik in de beeldbank van het Noord-Hollands Archief, Haarlem, Provinciale Atlas van Noord-Holland, een bijna identieke tekening van het tableau. De tekening is gemaakt door Frans Mars (1903-1973). Mars was onderwijzer en kunstschilder, maar is vooral bekend als een van de oprichters van de Vereniging De Zaansche Molen en maker van het bekende Zaanse Molenpanorama.

De tekening in zwart krijt op papier, 247 x 220 mm, is vermoedelijk vervaardigd rond 1925. Waarom Mars de tekening heeft gemaakt is niet bekend, maar in die tijd begon al duidelijk te worden dat het buurtje door verkrotting niet meer voldeed aan de toenmalige wooneisen. Hierdoor dreigde sloop. Wellicht is Frans Mars toen gewezen op de tegeltableau en het historisch belang ervan, en heeft hij het op tekening vastgelegd om het bij eventuele sloop van het pand aan de vergetelheid te ontrukken. Frans Mars heeft in zijn loopbaan vaker schepen en scheepswerven getekend, maar in de diverse boeken over zijn werk en in de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad komt de tekening niet voor. Met deze vondst lijkt een onbekend werk van Frans Mars onder de aandacht te komen. 

George Slieker, bestuurslid Honig Breethuis

Afbeelding: Scheepswerf aan het Zevenhuizen, Wormerveer. Frans Mars, ca. 1925. (Noord-Hollands Archief, Haarlem, Provinciale Atlas Noord-Holland inv. NL-HlmNHA_359_3582) 

Vergeten ambacht herleeft

 

Behangselkunst

In het kader van het twintigjarig bestaan als woonhuismuseum had het Honig Breethuis in Zaandijk, in samenwerking met Huis de Visscher in Amsterdam en de bewoners van een ander pand aan de Lagedijk te Zaandijk, een cyclus van zeven lezingen rondom de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849) gepland.

Een van de lezingen zou verzorgd worden door behangselkunstenaars Snijder&CO: Jaap Snijder en Marcelo Gimenes. Het duo blies na ruim tweehonderd jaar een 'vergeten' Nederlandse ambacht weer nieuw leven in. Zij vervaardigen geschilderde behangsels in opdracht, volledig met de hand, net als in de zeventiende en achttiende eeuw.
Nu de lezingen voorlopig geen doorgang kunnen vinden, geeft Snijder&CO u in het filmpje alvast een indruk van de herleving van het ambacht van de behangselschilder.