Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Organisatie

Bestuur

  • Maria Buren - voorzitter
  • Judith Sanders - penningmeester
  • Sonja Babaubun - secretaris
  • Fenny Jonker - coördinator vrijwilligers
  • Floor Meijboom - bestuurslid collectiezaken
  • Pier van Leeuwen - bestuurslid pand en presentatie
  • Hester Wandel - bestuurslid sociale media

Het bestuur wordt belangeloos terzijde gestaan door een groep van ruim vijftig enthousiaste gastvrouwen, gastheren en aanvullende vrijwilligers, aangestuurd door coördinatoren op het gebied van ontvangsten, evenementen, educatie, wandelingen en public relations.

De vereniging is geregistreerd onder RSIN-nummer 0026.19.234.
Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoeding, behoudens gemaakte onkosten.

Beleid & verantwoording beleid

Het beleid van Het Honig Breethuis is weergegeven in het meerjarenplan 2018-2022, Jaarplan 2021 en het Collectieplan 2020. De verantwoording van het beleid vindt u in de jaarverslagen. Alle documenten zijn in te zien en te downloaden via deze website onder het kopje Verenigingstukken.