Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Organisatie

Het museumpand en de hieraan ten grondslag liggende Collectie Jacob Honig Jansz Jr. zijn eigendom van de Gemeente Zaanstad en onder beheer gesteld van de Vereniging Jacob Honig Jsz. Jr./Honig Breethuis. Deze vereniging is een voortzetting van de Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jsz. Jr., opgericht in 1890. De vereniging kent leden. De vereniging wordt bestuurd door een vrijwillig verenigingsbestuur, gekozen door een jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Binnen de bestuurssamenstelling wordt gestreefd naar een evenredige behartiging van belangen op het gebied van beheer en toegankelijkheid/openstelling voor museaal gebruik. Het bestuur wordt daarbij belangeloos terzijde gestaan door een enthousiaste groep gastvrouwen, gastheren en aanvullende vrijwilligers, aangestuurd door coördinatoren op het gebied van ontvangsten, evenementen, educatie, wandelingen en public relations.
Professioneel beheer en onderhoud van de Collectie Jacob Honig Jsz. Jr. is ondergebracht bij het Zaans Museum en het Gemeentearchief Zaanstad middels een overeenkomst aangegaan in 1998.

De vereniging is geregistreerd onder RSIN-nummer 0026.19.234.
Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen, behoudens voor gemaakte kosten.

Meer lezen

Doelstelling

  • De historische en topografische atlas der Zaanlanden, bibliotheek en voorwerpen betrekking hebbende op geschiedenis, volksleven, handel en nijverheid, zeden en gewoonten der Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door de heer Jacob Honig Jansz. Jr., te Zaandijk, en eigendom dier gemeente, onder toezicht van burgemeester en wethouders in stand te houden, ten toon te stellen en uit te breiden door aankoop, schenking en bruikleen.
  • Het bevorderen en aankweken van de belangstelling in de historie der Zaanstreek door het houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies enz., het bevorderen en steunen van publicaties op historisch, folkloristisch, economisch of genealogisch gebied de Zaanstreek betreffende, en verder alles wat het bestuur gewenst acht om dit doel te bereiken.
  • Het openstellen en het beheer van het Honig Breethuis.

Bestuur

Voorzitter Maria Buren
Penningmeester Gerbrand Kruijver
Secretaris Fenny Jonker-Cnossen
Bestuurslid collectiezaken Floor Meijboom
Bestuurslid museumpand Judith Sanders
Bestuurslid evenementen George Slieker
Bestuurslid vrijwilligerszaken Fenny Jonker-Cnossen
Senior Advisor Collectie & Museum Pier van Leeuwen