Bericht Honig Breethuis | 10 november 2020

Beste lezer,

In dit bericht staan we stil bij de 150e sterfdag van Jacob Honig Jansz. Jr., de grondlegger van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling. Verder attenderen wij  u op een compleet Wedgwoodservies dat het museum onlangs verwierf. Plus aandacht voor een internationaal onderzoek naar het papier waarop Rembrandt zijn tekeningen maakte. 

Zoals u vast al heeft begrepen, moest ons museum in verband met de landelijke coronamaatregelen de voordeur opnieuw sluiten. Hierdoor kunnen wij tot en met zondag 15 november geen bezoek ontvangen. Hopelijk kunnen we u daarna weer verwelkomen.

Graag tot ziens in ons museum. 

Met vriendelijke groet,

Honig Breethuis

PS Voor als we weer open zijn: heeft u de expositie over behangselschilder Willem Uppink nog niet gezien? Deze is uitgebreid met bruiklenen van het Rijksmuseum en het Gelders Archief. De expositie duurt nog t/m 31 januari 2021.

Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870)

 

Gepassioneerd historicus-verzamelaar

Rond 15 november staan het Honig Breethuis en het Gemeentearchief Zaanstad stil bij de 150ste sterfdag van Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870). Deze Zaandijker notabele had een grote passie voor de geschiedenis van de Zaanstreek en was de grondlegger van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling. De collectie boeken, prenten, schilderijen en voorwerpen, die de Zaanse historie tussen ongeveer 1600 en 1900 documenteert, is verdeeld over het Gemeentearchief Zaanstad, het Zaans Museum en het Honig Breethuis. Het belang van Honig als verzamelaar wordt onder meer gememoreerd middels een expositiepaneel aan de gevel van het gemeentearchief in Zaandam en de voordracht van een speciaal geschreven gedicht door stadsdichter Ellis van Atten.

Portret van Jacob Honig Jansz. Jr., geaquarelleerde tekening, z.j. (GAZ13.0257)

Collectieaanwinst

 

77-delig Wedgwoodservies

Recentelijk verwierf het Honig Breethuis in Zaandijk uit privébezit een compleet eetservies, vervaardigd door de beroemde Britse porseleinfabrikant Wedgwood. Het 77-delige servies, Boston genaamd, is gedecoreerd met een bloemenmand en een border met lovertjes. Het staat uitgestald in de 18e-eeuwse pronkkeuken met tegelsmuiger. De tegenoverliggende kast bevatte reeds een creamware poppenservies van dezelfde firma.

Josiah Wedgwood startte de firma in 1759 en behaalde veel internationaal aanzien met zijn zogeheten Jasperware (1791) naar de Romeinse 'Portlandvaas', een glazen amfora uit de tijd van keizer Augustus. Kenmerkend hierbij zijn de klassieke figuren in wit reliëf op een blauwe ondergrond. In de Tuinkamer van het Honig Breethuis zijn boven de deuren geschilderde camee-imitaties aangebracht, die sterk doen denken aan de beeltenissen op het Jasperware van Wedgwood.

In de dagen rond Kerstmis zal de eettafel in de Tuinkamer gedekt worden met delen van het eetservies.

Foto: Judith Sanders

Bezoek papieronderzoekers

 

Internationaal onderzoek naar papier Rembrandts tekeningen

Op 18 en 29 september jl. ontving ons museum twee internationale gezelschappen van papieronderzoekers. Op 18 september bezochten acht papierspecialisten vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum en twee papiermakers uit Frankrijk en Duitsland ons museum. De presentatie over het papierbedrijf C. & J. Honig Breet stond hierbij centraal. Het gezelschap bestudeert het papier waarop Rembrandt in de 17e eeuw zijn tekeningen maakte. Daags ervoor nam men een aantal originele tekeningen van de 17de-eeuwse meester onder de loep. In sommige tekeningen blijken roestplekjes voor te komen, verontreinigingen voortvloeiend uit het fabricageproces. Rembrandt werkte naar alle waarschijnlijkheid op Frans en Zwitsers papier.

Verder lezen

Studenten van de Opleiding Restauratoren van de UvA in de Zaankamer van het Honig Breethuis.