Behangselschilderingen van Willem Uppink

Jacob Breet gaf de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849) opdracht de tuinkamer aan de Lagedijk te decoreren met een ensemble van handgeschilderde behangsels. Ze werden voltooid in 1830. Samen met een tweede Zaandijker ensemble uit 1832 vormen ze het sluitstuk van het oeuvre van deze kundige meester en daarmee van deze specifi eke vorm van Hollandse interieurkunst.