Jacob Cornelisz. Breet (1778-1847)

Witpapierfabrikeur ter firma C. & J. Honig Breet met zijn jongere broer Klaas Breet. Huwde in 1798 Grietje Jans de Jager en kreeg met haar de kinderen Grietje, Cornelis, Aagje, Maartje en Jan. Werd geboren in het Honig Breethuis en erfde de woning bij het overlijden van zijn moeder. Daarna liet hij de kamer aan de dijkzijde verfraaien met behangselschilderingen en gaf bovendien opdracht tot de bouw van een luchthuis aan de Zaan.