Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Auteur Wietske van Soest

Huismeester gezocht

Voor het Honig Breethuis aan de Zaan zoeken we een huismeester die verantwoordelijk is voor de representatieve en ordelijke omgeving van het museum en zal fungeren als aanspreekpunt voor het onderhoud. Lees meer

Bestuurslid George Slieker overleden

Op vrijdag 4 juni j.l. is George Slieker overleden; hij was al geruime ziek, maar als bestuurslid nog nauw betrokken bij het Honig Breethuis. Daarnaast was hij als schrijver actief voor het tijdschrift Zaans Erfgoed. George had een enorm brede

Werk van Towne op papier van C. & J. Honig Breet

Het handgemaakte witpapier van de firma C. & J. Honig Breet vond in de achttiende en negentiende eeuw internationaal gretig aftrek. Architecten, cartografen en kunstenaars gebruikten de vellen voor hun ontwerpen, kaartbladen, tekeningen, aquarellen of prenten.

Nieuwe aanwinsten uit nalatenschap Jaap Kuyt

Ruim een jaar geleden overleed Jaap Kuyt, oud-buurjongen van mejuffrouw Neeltje de Jager in het latere Honig Breethuis en vele jaren actief als secretaris-penningmeester van de Stichting Familie Vis. Via bemiddeling van ons erelid Hans Pielkenrood ontvingen wij uit de nalatenschap van Jaap Kuyt enkele persoonlijke bezittingen van de familie Breet en hun vriendenkring.

Behangselkunst Snijder&CO

Sticky berichten

In het kader van het twintigjarig bestaan als woonhuismuseum had het Honig Breethuis in Zaandijk, in samenwerking met Huis de Visscher in Amsterdam en de bewoners van een pand verderop aan de Lagedijk in Zaandijk, een cyclus van zeven lezingen rondom de Amsterdamse behangselschilder Willem Uppink (1767-1849) gepland.

Internationaal onderzoek naar papier van Rembrandts tekeningen

Op 18 en 29 september jl. ontving ons museum twee internationale gezelschappen van papieronderzoekers. Op 18 september bezochten acht papieronderzoekers vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum en twee papiermakers uit Frankrijk en Duitsland ons museum. De presentatie over het papierbedrijf C. & J. Honig Breet stond hierbij centraal.

Onbekende tekening Frans Mars ontdekt

In een eerder bericht schreef ik over een tegeltableau in de keuken van het Honig Breethuis. Daarop is een scheepswerf afgebeeld, waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig uit een pand aan het Krommeniërpad 27 (Zevenhuizen) in Wormerveer. Daar bevond zich ooit een schuitenmakerij.

Zaanse scheepstimmerwerf

Bij een bezoek aan het Honig Breethuis zal onze gids u wijzen op het tegeltableau dat is ingemetseld in de keukenwand naast de kelderdeur. Bestuurslid George Slieker deed onderzoek naar dit fraaie object. Op het tegeltableau zien we een Zaanse scheeps(timmer)werf, daterend uit de achttiende eeuw. Het tableau is afkomstig van een huis aan het Zevenhuizen, een voormalig buurtje in Wormerveer. Het stond tussen het Krommenieërpad en de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Marktstraat, en verdween na 1945. Mogelijk ging het om de werf van Floris Wezel, die hier zijn bedrijf had. Het tableau bestaat uit zestien tegels in blauw en wit.

Drie schilderijen van Rijksmuseum in bruikleen

Op maandag 20 april 2020 verscheen in de rubriek Cultuur van De Telegraaf een bijna paginagroot artikel over de behangschilderingen van Willem Uppink in het Honig Breethuis. Aanleiding was de toezegging door het Rijksmuseum Amsterdam om drie schilderijen in langdurige

Onbekend werk van Uppink ontdekt

In november 2019 vierde het Honig Breethuis zijn twintigjarig bestaan als woonhuismuseum. Dit jubileum werd luister bijgezet door onder meer de publicatie Willem Uppink (1767-1849), behangsel- en landsschapschilder. Uppink is de maker van de behangselschilderingen in de Tuinkamer. Onlangs werd het Honig Breethuis benaderd door een koper van het boek. Het speet hem, zo schreef hij, dat hij niet eerder op de hoogte was van de uitgave. In zijn bezit bevinden zich namelijk twee tot nu toe onbekende tekeningen van Willem Uppink.

« Oudere berichten