Klaas Cornelisz. Breet (1784-1846)

Witpapierfabrikeur ter firma C. & J. Honig Breet met zijn oudere broer Jacob Breet. Kocht de papierfabrikeurswoning aan de Lagedijk 48, waar voorheen zijn oom Arent Breet woonde. Huwde in 1806 Guurtje Jacobsd. de Vries en kreeg met haar de kinderen Grietje, Jacob, Maartje, Cornelis, Neeltje en Guurtje. Cornelis kwam in 1847 als vennoot in het papierbedrijf. Maartje huwde Jan Jacobsz. Breet en woonde na haar huwelijk in het Honig Breethuis.